[Home]TugevKolmasSektorTagabVallaHaldussuutlikkuse

OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG

Teema: Tugev kolmas sektor tagab valla haldussuutlikkuse

Teema algataja: Jaak Herodes

Osalejad: Uuno Rootsmaa, Maano Koemets, Tiina Mägi, Sulev Lääne, Tiit Salvan, Ille Allsaar, Aleksander Runovski, Ivo Ilmsalu, Katrin Maadla

Ettepanekud:

1. Vajalik on koostöötahe

2. Arengukavas peab kajastuma kolmanda sektori roll

3. Kolmanda sektori kaasamine on oluline valla arengu planeerimisel

4. Kolmas sektor on mobiilne niššitäitja

5. Kolmas sektor aitab vastutust kanda ja täita ülesandeid, mida vald ei suuda

6. On ühendav sild KOV ja inimese vahel

7. Ideede looja

8. Väiksem omaosaluse protsent projektides

9. Toob kohalikku omavalitsusse üritusi ja investeeringuid

10. Kolmas sektor toob valda kodanikke

11. Tõstab kodaniku eneseväärikust ja usku

12. Tõstab piirkonna mainet

13. Võib leevendada haldusterritoriaalse reformi negatiivseid tagajärgi

Virtuaalosalejate märkused:


OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
This page is read-only | View other revisions
Last edited November 30, 2003 1:58 pm USA Pacific Time by adsl2117.estpak.ee (diff)
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!