[Home]EdukamOnKohalikuOmavalitsusePiireMitteMuuta

OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG

Difference (from prior author revision) (major diff, minor diff)

Changed: 1c1
Teema:

Teema: Edukam on kohaliku omavalitsuse piire mitte muuta
Changed: 3c3
Teema algataja:
Teema algataja: Jaak Vihmand

Changed: 5c5
Osalejad:
Osalejad:

Changed: 7c7
Ettepanekud:
Ettepanekud:

Added: 8a9
1. Eelis: säilivad traditsioonid, juured, identiteet, teemakeskused, saab kohe areneda.

Added: 9a11
2. Piire muutmata/ühinemata võib omavalitsuste koostöö suuremate (ühiste) tulemuste nimel kohe alata - lasteaed, ujula, bussivedu jne. Võrdle Soome, Taani, kus ühiseks tegevuseks pole vaja ühteformaalüksust.

Added: 10a13
3. KOV leppigu kokku raha ühises kasutamises, kui üksi raha napib, raha hulk ei sõltu vaadeldava maatüki jaotsuühikute hulgast.

Added: 11a15
4. Rakendada KOV piiriüleste funktsioonide ühistäitmine - võrdle Soome regionalareng, planeerimine, tervishoid.

Added: 12a17
5. Koostööd vajavad ka suured vallad

Changed: 14c19,24
Virtuaalosalejate märkused:

Virtuaalosalejate märkused:

Teema: Edukam on kohaliku omavalitsuse piire mitte muuta

Teema algataja: Jaak Vihmand

Osalejad:

Ettepanekud:

1. Eelis: säilivad traditsioonid, juured, identiteet, teemakeskused, saab kohe areneda.

2. Piire muutmata/ühinemata võib omavalitsuste koostöö suuremate (ühiste) tulemuste nimel kohe alata - lasteaed, ujula, bussivedu jne. Võrdle Soome, Taani, kus ühiseks tegevuseks pole vaja ühteformaalüksust.

3. KOV leppigu kokku raha ühises kasutamises, kui üksi raha napib, raha hulk ei sõltu vaadeldava maatüki jaotsuühikute hulgast.

4. Rakendada KOV piiriüleste funktsioonide ühistäitmine - võrdle Soome regionalareng, planeerimine, tervishoid.

5. Koostööd vajavad ka suured vallad

Virtuaalosalejate märkused:


OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
This page is read-only | View other revisions
Last edited November 30, 2003 2:01 pm USA Pacific Time by adsl2117.estpak.ee (diff)
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!