[Home]TugevKolmasSektorTagabVallaHaldussuutlikkuse

OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG

Difference (from prior author revision) (major diff, minor diff)

Changed: 1c1
Teema:

Teema: Tugev kolmas sektor tagab valla haldussuutlikkuse
Changed: 3c3
Teema algataja:
Teema algataja: Jaak Herodes

Changed: 5c5
Osalejad:
Osalejad: Uuno Rootsmaa, Maano Koemets, Tiina Mägi, Sulev Lääne, Tiit Salvan, Ille Allsaar, Aleksander Runovski, Ivo Ilmsalu, Katrin Maadla

Changed: 7c7
Ettepanekud:
Ettepanekud:

Added: 8a9
1. Vajalik on koostöötahe

Added: 9a11
2. Arengukavas peab kajastuma kolmanda sektori roll

Added: 10a13
3. Kolmanda sektori kaasamine on oluline valla arengu planeerimisel

Added: 11a15
4. Kolmas sektor on mobiilne niššitäitja

Added: 12a17
5. Kolmas sektor aitab vastutust kanda ja täita ülesandeid, mida vald ei suuda

Changed: 14c19,40
Virtuaalosalejate märkused:
6. On ühendav sild KOV ja inimese vahel

7. Ideede looja

8. Väiksem omaosaluse protsent projektides

9. Toob kohalikku omavalitsusse üritusi ja investeeringuid

10. Kolmas sektor toob valda kodanikke

11. Tõstab kodaniku eneseväärikust ja usku

12. Tõstab piirkonna mainet

13. Võib leevendada haldusterritoriaalse reformi negatiivseid tagajärgi


Virtuaalosalejate märkused:

Teema: Tugev kolmas sektor tagab valla haldussuutlikkuse

Teema algataja: Jaak Herodes

Osalejad: Uuno Rootsmaa, Maano Koemets, Tiina Mägi, Sulev Lääne, Tiit Salvan, Ille Allsaar, Aleksander Runovski, Ivo Ilmsalu, Katrin Maadla

Ettepanekud:

1. Vajalik on koostöötahe

2. Arengukavas peab kajastuma kolmanda sektori roll

3. Kolmanda sektori kaasamine on oluline valla arengu planeerimisel

4. Kolmas sektor on mobiilne niššitäitja

5. Kolmas sektor aitab vastutust kanda ja täita ülesandeid, mida vald ei suuda

6. On ühendav sild KOV ja inimese vahel

7. Ideede looja

8. Väiksem omaosaluse protsent projektides

9. Toob kohalikku omavalitsusse üritusi ja investeeringuid

10. Kolmas sektor toob valda kodanikke

11. Tõstab kodaniku eneseväärikust ja usku

12. Tõstab piirkonna mainet

13. Võib leevendada haldusterritoriaalse reformi negatiivseid tagajärgi

Virtuaalosalejate märkused:


OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
This page is read-only | View other revisions
Last edited November 30, 2003 1:58 pm USA Pacific Time by adsl2117.estpak.ee (diff)
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!