[Home]KoolJaKohalikOmavalitsus

OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG

Showing revision 3

Teema: Kool ja kohalik omavalitsus (139 häält)

Teema algataja: Indrek Kesküla

Osalejad: Ott Kasuri, Jüri Ellram, Jaak Aab, Kersti Laastau, Aivar Aruja, Enn Palm, Hans Vinkman, Martin Schwindt

Ettepanekud:

1. Üldhariduse funktsiooni lisamine KOV tulubaasi (arvestades õpilaste arvu kohaliku omavalistuse koolides (59 häält)

2. KOV vahelist arvlemist ei tehta (kui kehtib punkt 1) (37 häält)

3. Säilitada põhikoolide võrk (see jäägu KOV otsustada) (12 häält)

4. Kõrgkoolides riigieelarvelised kohad siduda lepinguga (9 häält)

Virtuaalosalejate märkused:


OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
This page is read-only | View other revisions | View current revision
Edited November 30, 2003 1:56 pm USA Pacific Time by adsl2117.estpak.ee (diff)
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!