Tere tulemast Avatud Ruumi eestikeelsele koduleheküljele!

Avatud Ruumi meetod (ARM)on rahvusvahelises ärikeskkonnas ja organisatsioonides laialt levinud viis aidata inimestel üheskoos luua tulevikukavasid ja lahendada kiiresti keerukaid olukordi ning lahkarvamusi. ARM ühendab koolituse, nõustamise, õppimise ja tegutsemise ning toetab inimeste sünnipärase loovuse ja juhiksolemise arengut.

AvatudRuumiMeetodiRakendused

Avatud Ruumi Meetodi rakendamise algatas 1980-ndate aastate keskel USA juhtimisnõustaja Harrison Owen.

Eestis aasta tagasi meetodit õpetades kõneles ta ise selle sünniloost ja kasutusest:

Organiseerisin kord üht kongressi, mis võttis minult terve aasta. Kongressi lõppedes arvasid osalejad – kaasa arvatud ma ise – et kõige huvitavam osa sellest olid kohvipausid. Paari aasta pärast, kui pidin uuesti kongressi korraldama hakkama – leidma kõnelejad, mõtlema paneelidele jne –, istusin oma maja terrassil ja juurdlesin, kuidas asja korraldada. Siis meenus mulle üks aastatetagune Aafrika-kogemus: nõupidamine toimus nii, et inimesed istusid ringis (millegipärast istusid nad alati ringis) ja rääkisid. Kusjuures nõupidamine toimis igasuguse organiseerimiseta. Mõtlesin endamisi, kuidas otsustada, millest hakata rääkima. Pilt, mis kerkis meeltesse, meenutas mulle maakoha turuplatsi: mina tahan näiteks kartuleid osta ja keegi tahab müüa ja me saame omavahel hakkama – ilma kõrvalise organiseerimiseta. Tõmmates nüüd paralleele konverentsiga, tuli mulle mõte, et miks mitte kasutada sama taktikat: moodustada ring, kirjutada teemad tahvlile ja avada n-ö ideede turg. Otsustasin ideed katsetada ning nii organiseerisin oma esimese konverentsi kahe tunniga. Tagantjärele arvan, et kõige enam üllatunud selle üle, et idee töötas, olin ilmselt ma ise.

Missugustes tüüpi organisatsioonide puhul on võimalik kasutada Avatud Ruumi meetodit?

Meetodit on kasutatud paarikümne aasta jooksul 20 000–30 000 organisatsioonis üle kogu maailma. Olen seda kasutanud nii ameerika korporatsioonides, riiklikes struktuurides ja omavalitsustes kui ka näiteks india väikestes äriühingutes. Ma ei julge samas väita, et olen kasutanud meetodit kõikides organiseeritud gruppides – sel lihtsal põhjusel, et ehk ei tea ma mõnda. Aga kultuurierinevused? Selle meetodi puhul pole oluline kultuur, seisus, hariduse tase, majanduslik seis jne. Ainuke erinevus, mida oskan öelda Eesti ja India töögrupi vahel, on see, et ühes kõneldi eesti ja teises hindu keeles.

Juhtimisteooriates on keskne koht planeerimisel, organiseerimisel, kontrollil – Avatud Ruumi meetod põhineb vabatahtlikkusel.

Ainus seadus kannab nime kahe jala seadus: kui sa leiad, et küsimuse arutelu sulle midagi ei anna, siis lahku! Minu kogemus ütleb, et inimene ei saa teha head tööd, kui ta tegeleb millegagi, mis teda tegelikult ei huvita. Paljud juhid peavad meetodit kahtlemata vähemalt kummaliseks: kui ma alustasin, tundus meetod kummaline ka mulle endale. See oli vastupidine sellele, mida mulle oli juhtimises õpetatud. Oli ainult üks “probleem”: meetod töötas ja seda nii viie, viiekümne kui ka viiesaja inimese puhul. Ainus, mis tuleb teha: kutsuge inimesed, kes probleemist hoolivad ja avage ringis “turg”.

Avatud Ruumi ingliskeelne kodulehekülg avab tegemisi üle ilma: http://www.openspaceworld.org/wiki/wiki/wiki.cgi?

Muudes keeltes avatud ruumideni jõuab siit: http://www.openspaceworld.org