PÄEVAKAVA

 9.00-10.00  Kogunemine, registreerumine, hommikukohv
10.00-10.05 Päeva tutvustus, foorumi rakendamine 10.05-10.10 Tervitused
         Pärnu linnapea Väino Hallikmägi

10.15-13.00 ENNELÕUNANE SESSIOON 10.15-10.45 Omavalitsusliitude esimeeste sõnavõtud 10.15-10.25 Eesti Linnade Liit

         Jaanus Tamkivi, juhatuse esimees 
10.25-10.35 Eesti Maaomavalitsuste Liit

10.35-10.45 Eesti Omavalitsusliitude Ühendus

         Kurmet Müürsepp, juhatuse esimees

10.45-11.45 Omavalitsuste ja keskvõimu läbirääkimised 10.45-11.15 2004. aasta eelarveläbirääkimised

         Toomas Välimäe, Eesti Omavalitsusliitude
         Ühenduse aseesimees
         Jaan Õunapuu, minister, läbirääkimiste
         ministeeriumidevahelise delegatsiooni juht
11.15-11.45 Omavalitsuste tulubaasi küsimused eelarveläbirääkimistel
         Märt Moll, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
         Aivo Vaske, rahandusministri nõunik

11.45-13.00 Regionaal- ja kohalik haldus meil ja mujal 11.45-12.00 Kodanike ja omavalitsuste suhted meil ja mujal

         Andrus Ansip, Tartu linnapea
12.00-12.15 Olukorrast riigis - regionaalhalduse probleemid
         Jaan Õunapuu, minister
12.15-12.45 Riigi ja kohalike omavalitsuste suhete korraldamise teoreetilisi ja praktilisi probleeme
         Arno Almann, Estonian Business Schooli professor

12.45-13.45 Lõuna

14.00-18.00 PEALELÕUNANE SESSIOON

14.00-14.30 Halduskorralduse kogemused Soomes ja Rootsis Timo Linkola, Kuntaliitto, rahvusvaheliste projektide koordinaator

14.30-17.30 Diskussioonid KOV-le aktuaalsetel teemadel

         Avatud Ruumi Meetodil (ARM)
         Läbiviija Mikk Sarv (Eestimaa Looduse Fond),
         kellel on rahvusvahelised kogemused selliste diskussioonide
         korraldamisel erinevatel elualadel.

 ARM võimaldab otsida lahendusi kõige erinevamatele probleemidele kaasates
 suurt hulka inimesi, andes võimaluse igaühel kaasa rääkida erinevatel
 teemadel ja anda kõigil osalejatel hinnang tehtud ettepanekutele.

 Võimalike arutlusteemadena on pakutud näiteks: 
 * Maavanema staatus (ülesanded, struktuur, rahastamine) 
 * Omavalitsusliitude roll maakonnas
 * Koolide reform ehk üldhariduskoolide restruktureerimine ja üleviimine
  pearaha mudelile
 * Rahvastikuregister ja inimeste elukoha määratlemine...

 ... ja paljud teised omavalitsustele olulised probleemid.

 Täiendav teave meetodi kohta:
 Äripäev, 25.02.2003, erileht Juhtimine;
 Maaleht, 13.02.2003, lisaleht Roheline Värav;
 www.openspaceworld.com ja www.openspaceworld.org.

17.30-18.00 ARM diskussioonide kokkuvõte 18.00-18.15 Foorumi tööpäeva lõpetamine