28. novembril 2003 toimus Pärnus, Strand Hotelli konverentsikeskuses traditsiooniline, järjekorras juba neljas OMAVALITSUSFOORUM.

Omavalitsusfoorum on omamoodi tähis, mis märgib, et aasta on mööda saanud. Aasta on toonud meile uue Riigikogu koosseisu ja uue valitsuse, referendumil otsustati liituda Euroopa Liiduga, allkirjastatud on rahvuslik lepe ja käivitatud mitu üleriigilist projekti.

Samas on aasta lühike aeg ja omavalitsustele aktuaalsed teemad ikka samad. Kuidas kulgevad läbirääkimised keskvalitsusega, kas haldusreformist saab ükskord asja, kuidas kulgeb omavalitsuste elu Euroopa Liidus? Need on mõned eesoleva foorumi märksõnad.

Omavalitsusfoorum polnud seekord ainult ettekannete, vaid ka arutelu koht. Ligi kahesaja osalejaga diskussioonid toimusid kogu pealelõuna. Avatud Ruumi Meetodil andis igale osalejale võimaluse määrata talle kõige olulisema teema ja selle üle koos kolleegidega arutleda.

Pooleteise tunni töö - arutelude - tulemus oli vapustav. Lühikese aja jooksul sõnastati 13nes töörühmas kokku 125 ettepanekut. Päeva lõpul tehti kokkuvõte toimunust - teemarühmadest välja kasvanud ideedest võitsid enim poolehoidu kogu füüsilise isiku tulumaksu eraldamine omavalitsuste tulubaasi ning kogu üldhariduse valdkonna ülaandmine omavalitsuste pädevusse ühes vastavate eelarvevahenditega. Mõlemad ideed on olnud aastaid arutlusel.

Korraldajad

Eesti Linnade Liit

Eesti Maaomavalitsuste Liit

Eesti Omavalitsusliitude Ühendus

Eesti Avaliku Halduse Instituut