Difference (from prior major revision) (no other diffs)

Changed: 13c13
Arutelu kokkuvõte:
Arutelu käik, ettepanekud:

Teema:

Algataja:

Osalejad:


Arutelu käik, ettepanekud:


Jätkutegevus:


Virtuaalmärkused: