Difference (from prior author revision) (major diff, minor diff)

Changed: 1c1
Teema:

Teema: Kool ja kohalik omavalitsus (139 häält)
Changed: 3c3
Teema algataja:
Teema algataja: Indrek Kesküla

Changed: 5c5
Osalejad:
Osalejad: Ott Kasuri, Jüri Ellram, Jaak Aab, Kersti Laastau, Aivar Aruja, Enn Palm, Hans Vinkman, Martin Schwindt

Changed: 7c7
Ettepanekud:
Ettepanekud:

Added: 8a9
1. Üldhariduse funktsiooni lisamine KOV tulubaasi (arvestades õpilaste arvu kohaliku omavalistuse koolides (59 häält)

Added: 9a11
2. KOV vahelist arvlemist ei tehta (kui kehtib punkt 1) (37 häält)

Added: 10a13
3. Säilitada põhikoolide võrk (see jäägu KOV otsustada) (12 häält)

Added: 11a15
4. Kõrgkoolides riigieelarvelised kohad siduda lepinguga (9 häält)

Changed: 14c18,21
Virtuaalosalejate märkused:Virtuaalosalejate märkused:

Teema: Kool ja kohalik omavalitsus (139 häält)

Teema algataja: Indrek Kesküla

Osalejad: Ott Kasuri, Jüri Ellram, Jaak Aab, Kersti Laastau, Aivar Aruja, Enn Palm, Hans Vinkman, Martin Schwindt

Ettepanekud:

1. Üldhariduse funktsiooni lisamine KOV tulubaasi (arvestades õpilaste arvu kohaliku omavalistuse koolides (59 häält)

2. KOV vahelist arvlemist ei tehta (kui kehtib punkt 1) (37 häält)

3. Säilitada põhikoolide võrk (see jäägu KOV otsustada) (12 häält)

4. Kõrgkoolides riigieelarvelised kohad siduda lepinguga (9 häält)

Virtuaalosalejate märkused: