Revision 5 . . December 3, 2003 6:09 am USA Pacific Time by mutukas.markus.ee
Revision 4 . . November 30, 2003 2:04 pm USA Pacific Time by adsl2117.estpak.ee
  

Difference (from prior major revision) (no other diffs)

Changed: 1c1

Teema: Kas meil on vaja Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust muutaTeema: Kas meil on vaja Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust muuta (35 häält)
Changed: 5c5
Osalejad:
Osalejad: Hele Põld, Mano Koemets, Janne Veski, Peep kirsima, Indrek Kesküla, Jaak Vihmand, Uno Rootsmaa, Ants Vahtras, Taimi Saarma, Tõnis blank, Tiina Mägi, Toomas Sepp

Changed: 9c9,37
Salvestatakse EAHI poolt esmaspäeval
1. Enne põhimõttelisi muudatusi on vaja uut kontseptuaalset alust (6 häält)

2. Uus KOKS peaks sisaldama kõiki põhilisi kohaliku omavalitsuse õigusliku regulatsiooni valdkondi -- st kodifitseerida ja süstematiseerida praegusi seadusi (sh kohalike maksude seadus, valitsuse eelarve seadus jne) v.a. valimisseadus, mis jääb eraldi (23 häält)

3. tagada olukord, kus nn eriseadustega muudetakse KOKS-i (3 häält)

4. KOKSis läbi vaadata volikogu, valitsuse,linnapea ja vallavanema ja teiste kohaliku omavalitsuse institutsioonide pädevus ja selle delegeerimise mehhanism (1 hääl)

5. Tuleks luua süsteem, kus volikogu ja valitsus moodustaks kohaliku omavalitsuse poliitilise süsteemi, ametnikud oleks juhitud valla/linna direktori poolt (arvestades sealjuures kov erisusi) (5 häält)

6. Tagada nii poliitikute kui ametnike õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal (3 häält)

7. Vaadata läbi ja süstematiseerida järelvalve ja kontrolli mehhanismid (institutsioonid, pädevus, koostöö)

8. Määratleda täpsemalt ära arengukava sisu ja seos eelarvega. Määratleda põhimõte, et kõik nn valdkonna arengukavad, nende menetluse kord ja ajaline pikkus (seni sätestatud vaid nn valdkonna seadustes) fikseeritakse kohustuslikult ka KOKS-is (1 hääl)

9. Põhimääruses sätestada kõik KOV institutsioonide tegevuste õiguslik alus

10. Läbi töötada kohalike maksude (+lõivude, koormiste) temaatika, (vt n 1938a. linnaseadus)(4 häält)

11. täiendada KOV koostöökogu ja vabariigi valitsuse läbirääkimiste protsessi (määratleda täpsemalt asjaosaliste õigused, kohustused ja vastutus, nt et koostöökogul on õigus peale kokkuleppele jõudmist saata oma seisukohad riigikogule, kes peab need läbi vaatama

12. Vaadata läbi valla/linnasekretäri õiguslik seisund, sh tema pädevus (8 häält)

13. Määratleda täpsemalt Maakond, leida õiguslik seisund (pädevus, moodustamise kord jne) (1 hääl)

14. süstematiseerida ja rakendada efektiivsemalt menetlusseadust ja hea halduse tavaOpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!